تاریخچه

 

شرکت بازرگانی سانکس از سال ۱۳۹۰  اقدام به واردات قطعات موتوری با کیفیت از تولید کنندگان معتبر کشور ترکیه نمود وهمزمان اقدام به  انتقال تکنولوژی تولید برخی قطعات را در برنامه کاری خود قرار داده است و تا کنون موفق به راه اندازی دو واحد تولیدی در مشهد و ساری شده است.

این گروه موفق به جذب نمایندگی در همه استان های کشور و عاملیت در برخی از شهرستان های کشور گردیده است.